“Neįmanoma tobulai praleisti dienos nepadarius ko nors gero tam, kuris niekada negalės tau atsilyginti.”

John Wooden

“Pragyvename iš to, ką uždirbame, tačiau gyvenimą susikuriame tik mokėdami atiduoti.”

Winston Churchill

“Kur žmogus benueitų, jo visada laukia tas, kuriam jo labiausiai reikia.”

Albert Schweitzer

“Gyvenimo tikslas nėra būti laimingu, bet suteikti gyvenimui prasmės, būti produktyviu, būti naudingu, kad matytųsi, jog iš vis gyvenai.”

Leo Rosten

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.”

Winston Churchill

“You can’t live a perfect day without doing something for someone who will never be able to repay you.”

John Wooden

“The purpose of life is not to be happy—but to matter, to be productive, to be useful, to have it make some difference that you lived at all.”

Leo Rosten

“Wherever a man turns he can find someone who needs him.”

Albert Schweitzer